^na vrh strane

50 godina tradicije

Cena

Cenu usluga smeštaja određuje nadležno ministarstvo.

U cenu smeštaja, za sve korisnike, uračunat je smeštaj, ishrana, usluge socijalnog rada, psihološke podrške, primarne zdravstvene zaštite, usluge fizikalne terapije, pravna pomoć, održavanje higijene prostora i lične garderobe i usluge frizera.

Cena smeštaja razlikuje se u zavisnosti od kvaliteta smeštaja i obima usluga koje se pružaju korisniku, tako da je:

  • za nezavisne korisnike u jednokrevetnoj sobi sa zajedničkim kupatilom - 25.670,00 dinara;
  • za nezavisne korisnike u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sa zajedničkim kupatilom - 21.392,00 dinara;
  • za nezavisne korisnike u dvokrevetnim sobama sa kupatilom -  28.879,00 dinara;
  • za poluzavisne korisnike u višekrevetnim sobama - 25.090,00 dinara;
  • za zavisne korisnike u višekrevetnim sobama - 33.953,00 dinara.


Nezavisni korisnici su osobe koje samostalno obavljaju aktivnosti dnevnog života i potrebna im je podrška i bezbednost.
Poluzavisni korisnici su osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljenju osnovnih potreba, prvenstveno pomoć pri održavanju lične higijene, ishrani, kao i stalni zdravstveni nadzor.
Zavisni korisnici su osobe kojima je potrebna stalna zdravstvena nega i intenzivna pomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba.

 

Cena usluga smeštaja u prihvatilište

Usluga smeštaja u prihvatilište je besplatna za sve korisnika, a uslugu plaća lokalna samouprava koja izdaje uput za korišćenje usluge.
Cena je formirana na dnevnom nivou, a bazirana je na ceni smeštaja zavisnih korisnika.

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.