^na vrh strane

50 godina tradicije

Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici

INFORMACIJE O PROJEKTU

„Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici“ u okviru projekta koji finansira Evropska unija “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”

Projekat „Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici“ je finansiran od strane Evropske unije a sprovode ga Gerontološki centar Kragujevac i udruženje Viktorija, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, podržanom od Evropske unije sa 4.331.275,56 EUR, kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života osoba u terminalnom stanju na teritoriji Grada Kragujevca i susednih opština.

Specifični ciljevi: Poboljšanje uslova života osoba koje boluju od teških i neizlečeivih bolesti u svom domu; Zbrinjavanje osoba u terminalnom stanju bolesti u novoformiranom delu Gerontoloskog Centra; Pomoć i podrška porodici obolele osobe i poboljšanje psihosocijalnog stanja;

Očekivani rezultati: Uspostavljena usluga palijativne nege u domu korisnika; Uspostavljena usluga privremenog i trajnog palijativnog zbrinjavanja u Gerontološkom centru Kragujevac; Usvojena standardizacija usluga palijativne nege u sistemu socijalne zaštite;

Glavne aktivnosti: Formiranje Multidisciplinarnog tima; Formiranje Mobilnog tima; Potpisivanje protokola o saradnji sa Kliničkim centrom Kragujevac i Domom Zdravlja; Edukacija angažovanih osoba; Kreiranje Pravilnika o izboru korisnika; Formiranje specifikacija i načina pružanja usluga; Odabir korisnika i pružanje usluga u kući korisnika; Pružanje usluga privremenog zbrinjavanja u ustanovi, Pružanje usluga dugotrajne nege korisnika u ustanovi, Preporuka nadležnom ministarstvu o standardizaciji usluge; Formiranje regionalnog saveta za palijativnu negu i zbrinjavanje; Stvaranje baze za edukaciju i praksu za medicinsku školu i medicinski fakultet; Završna konferencija;

Trajanje projekta: 18 meseci

Vrednost projekta: 253.396.33 EUR

 

Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.