^na vrh strane

50 godina tradicije

Javne nabavke

 
 
007 - MEDICINSKA OPREMA
 
 
008 - OPREMA ZA PRIPREMANJE HRANE I ODRŽAVANJE HIGIJENE VEŠA
 
 
 
0002 - ELEKTRIČNA ENERGIJA
 
0003 - NAMIRNICE  I PREHRAMBENI PROIZVODI
 
0004 - HEMISKI PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE KORISNIKA I PROSTORA
 
0005 - LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL
 
 
0006 - NABAVKA OPREME ZA STANOVANJE
 
0011 - USLUGE TELEKOMUNIKACIJE
 

 
 
 
 
2021. GODINA
 
 
2020. GODINA
 
 
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
PRIRODNI GAS:
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
2019. GODINA
 
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OBJEKATA:
 
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME:
 
LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL:
 
SREDSTVA ZA HIGIJENU KORISNIKA I PROSTORIJA:
 
NABAVKA HLADNJAČE:
 
UGRADNJA SISTEMA ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA U OBJEKTU 3:
1. Poziv za dostavljanje ponude
4. Odluka
 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA 2:
 
POSTELJINA:
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
3. Odluka o dodeli ugovora - Meso, mesne prerađevine i pileće meso
4. Odluka o dodeli ugovora - Mleko i mlečni proizvodi
5. Odluka o dodeli ugovora - Jaja
6. Odluka o dodeli ugovora - Hleb i pekarski proizvodi
7. Odluka o dodeli ugovora - Sveže voće i povrće
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Meso, mesne preradjevine i pilece meso
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Mleko i mlecni proizvodi
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Jaja
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Hleb i pekarski proizvodi
13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Sveze voce i povrce
14. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Ostale zivotne namirnice
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
PRIRODNI GAS:
 
2018. GODINA
 
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA:
 
TELEFONSKE USLUGE:
 
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OBJEKATA - PARTIJA 2 I 3:
 
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME:
 
REMONT KOTLARNICE:
1. Poziv
 
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OBJEKATA:
 
LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL:
 
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, DEZINFEKCIJU I DEZODORACIJU:
 
SREDSTVA ZA HIGIJENU KORISNIKA I PROSTORIJA:
3. Izmena
 
UGRADNJA SISTEMA ZA DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA U OBJEKTU 4:
  
POSTELJINA:
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
  
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.