^na vrh strane

50 godina tradicije

Javne nabavke

2018. GODINA
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
NAFTNI DERIVATI:
 
GAS ZA GREJANJE:
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
2017. GODINA
 
TELEFONSKE USLUGE:
 
PUTNIČKO KOMBI VOZILO ZA PREVOZ KORISNIKA:
 
LEKOVI:
 
MATERIJAL ZA TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE:
 
SREDSTVA ZA HIGIJENU KORISNIKA I PROSTORIJA:
 
RADOVI NA ADAPTACIJI POTKROVLJA OBJEKTA III:
 
POSTELJNO PLATNO:
 
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, DEZODORACIJU I DEZINFEKCIJU PODOVA I MOKRIH ČVOROVA:
 
NAMIRNICE I PREHRAMBENI PROIZVODI:
 
MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ:
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA:
 
PRIRODNI GAS:
  


 
Copyright © 2013. www.gerontoloski-kg.rs  Rights Reserved.